Actuele projecten

Data gebaseerde teelt

Door gebruik te maken van de nieuwe tool Log & Solve (by Klassmann-Deilmann), kunnen we teeltinformatie verzamelen om zo ons teeltproces op ieder moment te verbeteren en optimaliseren. Relevante data wordt gegenereerd door regelmatig metingen en laboratoriumanalyses uit te voeren, wat ons veel inzicht geeft in de behoefte van onze gewassen.

Samenwerking met UvA en C4B

Planten hebben genetische potentie om zich te weren tegen ziekten en plagen. In de huidige teelten worden chemische hulpmiddelen gebruikt om deze onder controle te houden. Met het oog op de toekomst zijn we daarom in samenwerking gegaan met tien bedrijven uit de sierteeltsector, verenigd in het Centrum voor Biotoetsen, begeleid door de amsterdam green campus (UvA). Het doel van dit onderzoeksproject is om pre-competitieve samenwerkingen aan te gaan, waardoor innovaties verwezenlijkt kunnen worden rondom het thema ziekteresistentie.